Všeobecné obchodné podmienky


1. Úvodné ustanovenia

1.1. TAN, Krásnohorská 1, Bratislava, 85107, DIČ: 1078137060.

Pri registrácii na webovej stránke by mal klient uvádzať pravdivé údaje. Klient berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia prevádzkovateľa, poprípade nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2.4. Klient súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri poskytovaní služby. 


4. Reklamácia
4.1 V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@tan.sk.

Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

5. Dodanie služieb
5.1. Dodanie služby je okamžité. Sprístupnením všetkých pracovných ponúk a kontaktov na zamestnávateľov na neobmedzenú dobu.

5.2. Užívateľ získava výhody akými sú sprístupnenie všetkých pracovných ponúk a kontaktov na zamestnávateľov.

6. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie súborov cookies

6.1. Klient súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač.